Organisk psykoterapi

 

Organisk psykoterapi​Organisk Psykoterapi

Handler om at opnå et frit, ægte og livsbekræftende nærvær i vores relationer til andre mennesker. Kroppen kan indrages i det terapeutiske arbejde mhp. at nære det enkelte menneskes personlige udvikling, idet man gennem kroppen kan komme i kontakt med dybere liggende sår.

Der kan i samtalen inddrages groundingøvelser, åndedrætsøvelser og fokusering på psykiske spændingstilstande i kroppen samt viden om at krop og psyke hænger sammen.

Den organiske terapiform er i sin tilgang meget blid, langsom, fintfølende, anerkendende og altid med udgangspunkt i dig.

Organisk psykoterapi er i Danmark grundlagt tilbage i 80´erne af Cand. Psyk. Kresten Ravnkjær, Inge Ravnkjær og Tove Bjerg Hansen (stiftere af DIG). Terapien tager afsæt i kropspsykoterapi og gestaltterapi. Organisk psykoterapi bygger bl.a. på teorier af Alexander Lowen, Daniel Stern, Frederik Perls, Wilhelm Reich, David Bodella og Irwin D. Yalom.

Psykoterapi

Psykoterapi er en behandling, der består af regelmæssige samtaler hos en uddannet psykoterapeut gennem kortere eller længere tid. Psykoterapi kan ses som en samarbejdsrelation mellem to parter – klienten og terapeuten. Begge deltager i arbejdet men klienten er hovedpersonen, den person om hvis livssituation det terapeutiske arbejde drejer sig om.

Psykoterapi er en videnskabeligt baseret psykologisk behandlingsmetode. Oprindeligt blev den udviklet omkring århundredeskiftet – som psykoanalyse – af Sigmund Freud. Siden blev psykoanalysen videreudviklet af mange andre psykoterapeuter. Citat fra Psykoterapeutforeningen – foreningen af uddannede psykoterapeuter i Danmark.

En psykoterapeut der er medlem af Psykoterapeutforeningen, garanterer foreningen at psykoterapeuten oven i sin grunduddannelse har en grundig psykoterapeutisk efteruddannelse omfattende egenterapi, supervision og teori.​