Individuel terapi

Individuel terapi

Giv dig selv lov til at udfolde dig sammen med en anden lige som du er, unik, særegen og særlig.

Få individuel samtaleterapi til at arbejde med dine udfordringer. Udfordringerne kan være mangeartede som lavt selvværd, problemer med at mærke og fastholde egne grænser og/eller behov. At være særlig sensitiv, at være ramt af sorg, sygdom eller stress.

Giv dig selv mulighed for at få større indsigt i dine udfordringer i et nænsomt og respektfuldt rum. Samtaleterapien tager udgangspunkt i hvor du er og hvad der fylder for dig.

Jeg tilbyder at inddrage fokus på kroppen, hente ressourcer i kroppen til at forstå dig selv yderligere. Det kan dels være gennem kropsøvelser, groundende øvelser, vejrtrækningsøvelser og mindfullness.

Ring og få en uforpligtende snak eller send en mail.